www.nowawies.pl

:: PAMIĄTKOWY AKT EREKCYJNY
Artykuł dodany przez: arek (2005-12-04 08:32:10)

W obecności przedstawicieli onegdaj miłościwie nam panujących

 władz gminnych i szkolnych,

tudzież innych licznie przybyłych gości,

zgromadzonych nauczycieli , rodziców i uczniów

 na okoliczność bacznej i wnikliwej obserwacji  wydarzenia doniosłego

acz radosnego: wmurowania kamienia węgielnego

i wysłuchania aktu niniejszego …

Wszem i wobec i każdemu z osobna, zgodnie z prastarym

polskim obyczajem, wiadomym się czyni, podając do wiadomości współczesnym i dla potomnych, że w dniu dzisiejszym

ów kamień wraz z aktem erekcyjnym pod budowę hali sportowej,

która rozwojowi tężyzny fizycznej i hartu młodego ducha ma służyć,

został uroczyście wmurowany…

   

      A stało się to dnia 4 czerwca Roku Pańskiego 2005 nieopodal budynku szkoły wspólnym wysiłkiem mieszkańców 43 lata wcześniej wzniesionej, w pięknej wsi na Mazowszu śród lasów położonej, na terenie Gminy Michałowice, w powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim.    

    Na Stolicy Piotrowej miejsce wielce czcigodnego i przez nas kochanego Papieża Jana Pawła II, zajął wówczas Benedykt XVI, który doceniając jego zasługi, ku naszemu i powszechnemu  zadowoleniu, w miesiąc po śmierci naszego Ojca Świętego rozpoczął proces jego beatyfikacji. Prymasem Polski był Ksiądz Kardynał Józef Glemp, proboszczem tutejszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy – ksiądz Maciej Szymański, Prezydentem Rzeczypospolitej był Aleksander Kwaśniewski, Prezesem Rady Ministrów – Marek Belka, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu – Mirosław Sawicki, Wojewodą Mazowieckim – Leszek Mizieliński, Starostą Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska.

 

       W Gminie Michałowice w onym czasie we władzach samorządowych  zasiadali: Wójt - Roman Lawrence, Przewodniczący Rady Gminy –Jacek Sierak oraz 15 radnych, a wśród nich najbardziej zasłużony dla budowy hali Sławomir  Walendowski, sołtysem Nowej Wsi była Jadwiga Bazga, zaś stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkół pełniła Ewa Dymura.   

     Staraniem wyżej wymienionych,  z inicjatywy tychże , tudzież innych nauczycieli i rodziców w akcie niniejszym niewymienionych , a w równym stopniu, dobro współczesnych i kolejnych pokoleń mających na względzie, obiekt ten na pożytek wielu, z funduszy gminnych , a według projektu „ Architektów” pod przewodnictwem Dariusza Filaka i z wykonawstwa „ Przemysłówki” PBH Holding powstał.

    Co by tradycji stało się zadość, według obyczaju dawnego, plac budowy i kamień węgielny poświęcony został przez Jego Eminencję Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.

                Wszystko to zaświadczając, pełni dobrej woli, wiary w słuszność naszych poczynań oraz nadziei na spełnienie potrzeb ku pożytkowi i rozwoju młodych, czynimy. A jako, że pamięć ludzka jest ulotna, za słuszne uważamy utrwalenie na piśmie chwili wmurowania kamienia węgielnego, w formie niniejszego aktu, przez nauczycielkę języka ojczystego – Dorotę Planetę – zapisanego, a przez  Panią  Dyrektor – Ewę Dymurę - sporządzonego.

 

My, niżej podpisani,

 niniejszy akt erekcyjny podpisujemy,

a do wiadomości współczesnych i ku wiecznej pamięci potomnych przesłanie papieża Jana Pawła II realizowane w naszej szkole od lat kilku podajemy:

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał ; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

Podpisali:

 

 

Nowa Wieś, 4 czerwca 2005 roku.




adres tego artykułu: www.nowawies.pl/articles.php?id=4