www.nowawies.pl

:: KONKURS!!!
Wiadomość dodana przez: Guta (2008-11-03 23:42:32)

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

DLACZEGO PŁACIMY PODATKI, A NASI RODZICE POWINNI ROZLICZAĆ SIĘ W URZĘDZIE SKARBOWYM W PRUSZKOWIE ?"1. Celem konkursu jest uświadomienie uczniom, że głównym źródłem dochodów państwa, gminy są podatki. Pozwoli to zrozumieć konieczność płacenia podatków oraz przekonanie, że wracają one do nas w postaci np. finansowania placówek oświatowych. W pracach uczestników nacisk powinien być położony na korzyści płynące z regularnego płacenia podatków, oraz na zachęcaniu rodziców uczniów do płacenia i rozliczania podatków w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, dzięki czemu pieniądze z podatków wpływają do budżetu Gminy Michałowice , która w większym zakresie będzie mogła zaspakajać potrzeby mieszkańców.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. I szkolnego
b. II gminnego
w trzech kategoriach wiekowych:
a. dla uczniów kl I - III szkół podstawowych
b. dla uczniów kl IV - VI szkół podstawowych
c. dla uczniów klas I - III gimnazjum
3. Laureatów etapu szkolnego wyłania szkolna komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4. Laureatów etapu gminnego wyłania komisja, w skład której wchodzą :
• przewodniczący - Wójt Gminy Michałowice Pan Roman Lawrence,
• organizatorzy etapu szkolnego z każdej ze szkół gminnych - 1 osoba.
5. Nagrody dla finalistów etapu gminnego finansuje Wójt Gminy Michałowice.
 
6. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a. plastycznej - plakat (format min. A3, technika dowolna)
b. literackiej - proponujemy dwie formy:
•           Artykuł na temat prawa podatkowego jako obowiązku każdego obywatela wobec państwa, własnej gminy
•           Petycji do rodziców, w której przedstawione będzie znaczenie rozliczania się z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie dla Samorządu Gminy, a tym samym dla uczniów naszych szkół
c. projekt multimedialny - prezentacja Power-Point lub strona WWW (15-20 slajdów).
7.          W etapie szkolnym wybieranych jest trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej i tematycznej.
8.          Rozstrzygnięcie etapu szkolnego w dniu 02.12.2008 r.
9.              Prace laureatów z placówek wpływają do szkoły w Nowej Wsi do 8. 12. 2008 roku.
l0. Rozstrzygnięcie etapu gminnego 12. 12. 2008 roku o godz. 1400
11. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi (hala sportowa) 15.12.2008 roku o godz. 1100:
•           prezentacja nagrodzonych prac
•           wręczanie nagród laureatom
•           wręczanie dyplomów nauczycielom prowadzącym nagrodzone projekty.


adres tej wiadomości: www.nowawies.pl/news.php?id=1993