www.nowawies.pl

:: SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wiadomość dodana przez: Nina, Weronika i Magda (2008-11-14 15:22:56)

TY ŻYJESZ – POLSKO!

Zanim w ten dzień pogodny
Tłumy zatłoczą chodnik,
Nim miasto w sztandarach utonie
I kwiaty wychylą się z okien.
Pomyśl chwilę, choć przez chwilę,
Ile krwi, walki ile,
Kosztowało zdobycie wolności.

Jest 8 listopada 2008 roku, słoneczne listopadowe popołudnie... Zewsząd dochodzą do nas informacje o uroczystych obchodach 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości.Dumnie powiewają biało –czerwone flagi. Przedstawiciele władz gminnych, grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika, mieszkańcy, rodzice i młodzież zmierzają do remizy OSP w Nowej Wsi. To tutaj, w ten radosny dla każdego Polaka dzień, od godziny 15.00 wspólnie przeżywaliśmy chwile zadumy i refleksji o trudnej historii naszej Ojczyzny. Poetycko-muzyczny program „Ty żyjesz –Polsko!” w wykonaniu gimnazjalistów z klas IIIA, IA i IB przygotowany pod kierunkiem Doroty Planety przypomniał wszystkim cyt. „ile krwi, walki ile kosztowało zdobycie wolnośc"

            Na wstępie Pani Dyrektor Ewa Dymura powitała zgromadzonych gości, a wśród nich: Wójta Gminy Michałowice- Pana Romana Lawrence, radnych, inspektora d/s kultury- Panią Barbarę Raczyńską, sołtysa Nowej Wsi – Pana Mariana Bośkę, przewodniczącą Koła Emerytów – Panią Jadwigę Bazgę, grono pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi, mieszkańców, rodziców i uczniów, zachęcając wszystkich do obejrzenia cyt: „wzruszającego przedstawienia, które jest wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii”…

Po kilku słowach wstępu scenę profesjonalnie oświetlono i oczom wszystkich widzów ukazała się skromna, ale bardzo wymowna w swej symbolice dekoracja: Orzeł Biały, portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, biało-czerwone flagi, czarne łańcuchy, a także uczniowie, którzy w strojach z epoki wyglądali niczym młodzi aktorzy. Młodzi, ale pełni zrozumienia dla treści narracji i poezji oraz zawartych w nich uczuć, w napisanym przeze mnie scenariuszu programu pt.„Ty żyjesz – Polsko!”. Dekorację do przedstawienia wykonał nauczyciel plastyki Pan Jacek Kaczmarek.

Zgodnie z moim scenariuszem, radość z Odzyskania Niepodległości podkreślał taniec krakowiaka w wykonaniu szóstoklasistów przygotowany pod kierunkiem ich nauczycielki historii – Pani Małgorzaty Włodek. Jego wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nie szczędzono ich również moim podopiecznym Paulinie Lis (kl.IIIA gim.) i Magdalenie Lis (kl. I SP), które w formie rozmowy matki z córką opowiedziały wierszem W. Bełzy o najważniejszych, nieprzemijających polskich symbolach i wartościach. Do ich rozmowy dołączył Grzegorz Sobczyński (kl.IIIA gim.), który grając rolę ojca kilkuletniej dziewczynki, postanowił wyjaśnić jej cyt: „słowa trzy, co przez pokolenia szły: BÓG, HONOR, OJCZYZNA”.


Zabrzmiały dźwięki pieśni „Boże coś Polskę” w wykonaniu organisty Jarka, który współpracował z nami pod kierunkiem księdza Andrzeja Kamińskiego.

I tak zaczęła się historyczno-poetycka opowieść o rozbiorach, o walce, o powstaniach, o zrywach narodowych, o germanizacji, rusyfikacji, o buncie we Wrześni, o I wojnie, o Józefie Piłsudskim i o dniu 11 listopada 1918 roku, ale także o walkach podczas II wojny, o czasach Ludowej i Solidarności. Była to opowieść o smutnych losach naszej Ojczyzny, o czarnych kobiecych strojach, o postawie Polaków: żołnierzy, matek i dzieci. Chronologię wydarzeń historycznych przedstawiał kalendarz dat, który jednocześnie ilustrował opowiadanie o dziejach naszego narodu. Uczniowie klasy IIIA z przejęciem , ale i pełnym zrozumieniem recytowali piękne wiersze w rytm nostalgicznych melodii Chopina, wywołując łzy wzruszenia wśród zgromadzonej publiczności. Dobór tekstów, poezji, muzyki i przedstawionych scenek doskonale oddawał uczucia Polaków walczących o niepodległość, którzy odczuwali na przemian: troskę i smutek, nostalgię, ale i zawsze towarzyszącą im wiarę i nadzieję. Wyrażały je także pieśni zaśpiewane gromkim głosem w wykonaniu szkolnego chóru, bardzo dobrze przygotowane pod kierunkiem Pani Iwony Bamburskiej, przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał organista – Jarek, podopieczny naszego księdza Andrzeja Kamińskiego.

Młodzi aktorzy: Inga Skrzęta, Marcin Marczyk i Adrian Kadyszewski, przybliżyli wszystkim odległe czasy rozbiorów. Odegrali scenkę ustaleń i ataku groźnych zaborców, oplątując czarnym łańcuchem nasze symbole narodowe. Przy dźwiękach „Roty” Adam Rowicki w roli księdza opowiadał o tym, jak cyt: „ we Wrześni cierpiały nawet małe dzieci”. Scenę buntu i wiary we Wrześni z 1901 roku wspaniale odegrali najmłodsi gimnazjaliści z klas IA i IB: Michał Bielecki, Jakub Szymański, Ada Niewiadomska, Adrianna Gregorek, Ina Rurarz, Aneta Karczmarczyk i Zosia Utri –w roli nauczyciela –germanizatora, a także pełen wiary żołnierz- czyli Hubert Dębski. Dzieci nie poddały się, o czym świadczył chóralny śpiew „Roty”i wypowiedź Kasi Lorenc.

Dreszczyk emocji wywołała również melancholijna scenka pożegnania dziewczyny z legionistą, który wyruszał w bój. Odegrali ją Iga Borowiecka i Michał Pietracha z kl. IIIA. Następnie chór zaśpiewał „Pierwszą Brygadę”, a narratorzy- Maciej Dziuba i Klaudia Gołos obwieścili , że zabrzmiał złoty róg!

W centrum sceny pojawił się „w szarej burce, lecz duchem błękitny niekwestionowany bohater- Józef Piłsudski”. Tę rolę zagrał Paweł Woźniak z kl. IIIA, który powiedział , że „w Polsce nie można rządzić terrorem”. Jego słowa przetrwały przez pokolenia, a spełniły się czynem: kobieta w czerni, która przeżyła zabory – w tej roli Olivia Zimmer z kl.IIIA - zerwała kajdany, niszcząc łańcuchy, oswobodziła Orła Białego i flagę, która odtąd swobodnie powiewała. Zaborcy zniknęli ze sceny. Rozległy się pełne radości i entuzjazmu słowa: „Ty żyjesz – Polsko!”.

Następnie narrator odczytał apel skierowany do wszystkich bojowników o wolność, do powstańców, robotników i księży, a chór pieśnią pt. „Marsz Sybiraków” opowiedział o trudnych czasach i losach ludzi w Polsce Ludowej. Uczeń występujący w roli księdza przypomniał wszystkim, by pamiętać cyt: „o bohaterach walk wielu, i o tych, co przez Ludową byli zabijani…oni są wśród nas drogi przyjacielu.” Gdy chór radośnie śpiewał słynne „Mury”, powiewały flagi biało-czerwone, w kalendarzu pojawił się napis SOLIDARNOŚĆ, bo w naszej najnowszej historii powinniśmy kojarzyć ją z wolną Polską.

Na koniec jeszcze przestroga księdza(ucznia), i przekonująca recytacja na tle dźwięków muzyki Chopina, o tym, jak droga naszym sercom jest Polska, jak piękne jest nasze Mazowsze, o tym , że nie warto wyjeżdżać, że lepiej „zostać z tymi , co zostali”. O tym przekonująco mówili na zakończenie uczniowie, za co wszystkim Wam z całego serca dziękuję.

Oprócz wymienionych w niniejszym artykule uczniów, w przedstawieniu udział wzięli: Sylwia Adamczyk, Iza Jasińska, Kuba Orlicz, Kacper Klan, Edyta Siedlecka, Mariusz Szyszka, Monika Nowaczewska, Monika Zadykowicz i Michał Żmitrowicz z klasy IIIA.

Na zakończenie pierwszej części obchodów Święta Niepodległości wszyscy razem uroczyście zaśpiewali hymn. Pani Dyrektor przedstawiła autorkę scenariusza odpowiedzialną za przygotowanie i realizację przedstawienia- Dorotę Planetę oraz nauczycieli współpracujących z nią podczas realizacji przedstawienia „Ty żyjesz – Polsko!”- Panią Małgorzatę Włodek –odpowiedzialną za konsultację historyczną i taniec krakowiaka, Panią Iwonę Bamburską – za przygotowanie chóru i nagłośnienia, Pana Jacka Kaczmarka – odpowiedzialnego za dekorację oraz księdza Andrzeja Kamińskiego, który wspierał nauczycieli i młodzież w ich działaniach.

Pan Wójt Roman Lawrence podziękował Pani Dyrektor i Nauczycielom za wspaniałą lekcję wychowania i patriotyzmu, wręczając im piękne, biało –czerwone bukiety kwiatów. Pan Wójt zadbał również o młodych aktorów i chórzystów, dając każdemu, w nagrodę za pięknie przygotowany program - „Antologię poezji polskiej”, za co - w imieniu własnym i moich podopiecznych uczniów – serdecznie dziękuję.

Na zakończenie części patriotycznej Pani Dyrektor Ewa Dymura podziękowała uczniom i opowiedziała kilka słów o zdolnościach plastycznych i literackich swoich wychowanków. Ich dowodem są wydane niedawno, z okazji 5 – lecia Rajdu Pęcickiego tomiki poetyckie pt. „Ci, co ginęli w walce”. Zostały one wydane z inicjatywy Pani Elżbiety Gąsior- pomysłodawczyni i organizatorki Rajdu Pęcickiego i Pani Beaty Wiszniewskiej – współorganizatorki konkursów literackich nt. Rajdu. Pani Dyrektor podarowała tomiki z fotografiami prac plastycznych i poezją o Boju pod Pęcicami, nie kryjąc zadowolenia z faktu, że ich autorami są uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Nowej Wsi.

Ja ze swej strony pragnę serdecznie podziękować Pani Iwonce Bamburskiej, Pani Małgorzacie Włodek, księdzu Andrzejowi Kamińskiemu, organiście Jarkowi, Panu Jackowi Kaczmarkowi i Pani Katarzynie Dziubie za pomoc w realizacji programu. Sładam też najszczersze gratulacje wszystkim moim uczniom, którzy występowali na scenie, śpiewali pieśni i wykonywali dekoracje. Nasza wspólna praca skłonika wszystkich do chwili wzruszenia i refleksji o trudnych losach naszej Ojczyzny, a mnie dała wiele satysfakcji i wiary w to, że jeśli jest taka młodzież, to cyt. "duch w narodznie nie zginie".

Dziękuję - Dorota Planeta

*****

Druga część świątecznego popołudnia w remizie OSP w Nowej Wsi miała zupełnie odmienny charakter. Po chwili zadumy i wzruszenia nadszedł czas radosnego świętowania. Na scenie pojawili się profesjonalni artyści o szybko się dających zauważyć zdolnościach satyryczno-wokalnych. Wśród nich byli znani nam aktorzy z Teatrów „Roma” i „Buffo” : Barbara Melcer, Beata Wyrąbkiewicz, Wojciech Dmochowski i Paweł Hartlieb. Na scenie zrobiło się bardzo wesoło i kolorowo. Taniec, śpiew i muzyczne wspomnienia w programie pt. „Od lat 50-tych do współczesności” zawładnęły publicznością rozbawioną do łez. Artyści zabawnie naśladowali nieco dawniejsze , ale i współczesne gwiazdy muzyki pop. Z przyjemnościa wysłuchaliśmy „odświeżonych” niedawno, a tak dobrze nam znanych melodii Abby, „hitów” Jerzego Połomskiego, Krzysztofa Krawczyka, Modern Talking i wielu, wielu innych. Dzięki doskonałemu „skopiowaniu”, bez względu na wiek , wszyscy widzowie bezbłędnie rozpoznali znaną nam Dodę w towarzystwie…

Śmiechu było co niemiara. Publiczność doskonale się bawiła, patrząc na choreografię i słuchając piosenek, które niejednego porwały do tańca. Program wydawał się być krótki, chociaż trwał ponad godzinę. Wiadomo, przy muzyce i zabawie czas szybko płynie. Artystów pożegnano gromkimi brawami, a następnie, tradycyjnie , jak co roku wszyscy udali się na wspaniała grochówkę – specjalność strażaków z OSP w Nowej Wsi.

Dorota Planeta
adres tej wiadomości: www.nowawies.pl/news.php?id=1997