www.nowawies.pl

:: JESTEŚMY SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ!
Wiadomość dodana przez: Anna (2016-06-20 11:26:17)

15 czerwca 2016r. 

w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie programu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, nad którym honorowy patronat objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. III edycja obejmowała lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016. Koordynatorem programu w naszej Szkole była pani Natalia Fryzowicz.


W ramach programu uczniowie Szkoły Podstawowej  w Nowej Wsi brali udział w wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych konkursach ortograficznych, grze terenowej na warszawskiej Starówce, konkursie techniki czytania, a zajęcia korekcyjno- kompensacyjne były prowadzone urozmaiconymi metodami. Podczas Światowego Tygodnia Świadomości Dysleksji dzieci zapoznały się z życiorysami znanych dyslektyków oraz przygotowywały plakaty. Był to również czas wzmożonej pracy nauczycieli zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, którzy wzięli udział w licznych szkoleniach, seminariach i konsultacjach, podczas których poszerzali wiedzę na temat dysleksji rozwojowej oraz dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

W wyniku dwuletnich działań i ciężkiej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli, otrzymaliśmy CERTYFIKAT Z WYRÓŻNIENIEM Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, a pani Natalia Fryzowicz otrzymała Wyróżnienia za pracę i energię włożoną w przygotowywanie i organizację konkursów.

Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Ewie Dymurze za pomoc i wsparcie w czasie tych dwóch lat udziału w programie, a także uczniom oraz ich rodzicom za zaangażowanie i ciężką pracę w pokonywaniu  specyficznych  trudności  w uczeniu się.

Natalia Fryzowicz

Galeria:

adres tej wiadomości: www.nowawies.pl/news.php?id=3400